rss
« »

Gotycki kościół pw. św. Stanisława wchodzi w skład zespołu pofranciszkańskiego.
Został ufundowany w 1257 przez Bolesława Wstydliwego i jego żonę św. Kingę. W XIV w. rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego.

Wnętrze kościoła pw. Św. Stanisława

Wnętrze kościoła pw. Św. Stanisława

Barokowe wyposażenie świątyni pochodzi z XVII i XVIII wieku. W XVIII w. do kościoła dobudowano dzwonnicę połączoną niewielkim przejściem z fasadą zachodnią. Na fasadzie świątyni znajduje się barokowy szczyt dobudowany w XIX wieku. Wewnątrz barokowa polichromia z 1761. Prezbiterium kościoła posiada sklepienie krzyżowo-żebrowe z XIV w. Nawa natomiast sklepienie kolebkowe z lunetami z XVII w. Ściany prezbiterium pokrywają malowidła przedstawiające sceny z życia św. Stanisława. Na ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Wskrzeszenie Piotrowina. W kościele znajduje się także sześć późnobarokowych ołtarzy bocznych.
Do prezbiterium kościoła przylega skrzydło dawnego klasztoru (obecnie plebania) po licznych pożarach i przebudowach bezstylowe.
nkorczyn_daszek
Przed bocznym wejściem do kościoła Św. Stanisława stoi figura Matki Boskiej osłonięta daszkiem o nadzwyczajnej konstrukcji!
nkorczyn_trojcysrodek
Tutaj zakradło się wnętrze kościoła z Opatowca i nie ma ono nic wspólnego z Nowym Korczynem!
nkorczyn_trojcyfront
Wracamy do Nowego Korczyna – gotycko-renesansowy kościół św. Trójcy z XVI w.
nkorczyn_trojcyfresk
Z tyłu kościoła nadzwyczajnej piękności fresk.
nkorczyn_swtrojcytyl


nkorczyn_boznica3
Synagoga w Nowym Korczynie została zbudowana w 1659 roku na mocy przywileju króla Polski Jana II Kazimierza. Jako materiał budowlany posłużyły cegły i kamienie po rozebranym zamku królewskim w Nowym Korczynie. W 1724 roku została odbudowana ze zniszczeń z czasów III wojny północnej. W 1895 roku została częściowo przebudowana. Wówczas dobudowano kolejny przedsionek z kolumnadą oraz wzniesiono pozorne sklepienie pokryte malowidłami o motywach zwierzęcych i z hebrajskimi inskrypcjami w głównej sali modlitewnej i babińcu. W czasie II wojny światowej synagoga została doszczętnie zdewastowana. Obecnie pozostaje w stanie ruiny i grozi zawaleniem.
Oczywiście ta synagoga również (tak jak w Działoszycach) została wpisana do rejestru zabytków – i to już w roku 1958. I tak jak w Działoszycach grozi jej całkowite unicestwienie.
nkorczyn_boznica2
nkorczyn_boznica
nkorczyn_zrodelkokingi
Źródło św. Kingi obok którego stoi XIX-wieczna figura świętej; według miejscowej tradycji woda z tego źródła posiada właściwości lecznicze.
nkorczyn_zrodelkotablica