rss
« »

Coraz częściej zwiedzamy okolice Odonowa. Na Ponidziu jest wiele ciekawych miejsc, o których mało kto wie. Poniżej kilkanaście zdjęć z tych wycieczek.

Czarnocin

czarnocin_kosciol Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP. Do ok. połowy XVII wieku kościół był pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, a następnie do czasów obecnych Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1557 roku sprofanowany przez kalwina Pawła Sancygniowskiego i zamieniona na zbór. Od początku XVII wieku ponownie przejęty przez katolików. W 1758 roku budowla spłonęła, ale została odbudowana, a w latach 1882-1885 gruntownie odnowiona. Kościół jest murowany, w stylu gotyckim, jednonawowy, z węższym od nawy dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Kilkanaście metrów od kościoła stoi drewniana dzwonnica z drugiej połowy XVIII wieku.

Działoszyce

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z XV w. - ołtarz główny.

Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy z XV w. – ołtarz główny.

Synagoga została zbudowana w 1852 roku na miejscu poprzedniej drewnianej bożnicy, według projektu Felicjana Frankowskiego. Przebudowana w latach 1880-1904. W przybudówkach mieściły się biblioteka, mykwa oraz dom rabina. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po wojnie w budynku synagogi znajdował się dom dziecka oraz skład opałowy. Obecnie synagoga znajduje się w stanie ruiny. Murowany i otynkowany budynek synagogi został zbudowany na planie prostokąta, w stylu klasycystycznym. We wschodniej części znajdowała się kwadratowa sala główna nakryta sklepieniem zwierciadlanym, a w zachodniej przedsionek a nad nim babiniec. Elewacje boczne dzielone pilastrami dźwigającymi belkowanie. Elewacje wieńczyły trójkątne szczyty z inskrypcjami hebrajskimi. Obecnie zachowały się tylko mury obwodowe, fragmenty napisów hebrajskich na szczytach budynku, wewnątrz resztki malowideł. Synagoga była jedną z najładniejszych synagog w Polsce. Synagoga jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1039A. Jak widać nie daje to nic i tylko patrzeć jak zniknie z powierzchni ziemi.

skalbmierz_boznicaskalbmierz_boznica3