rss
« »

W majowym poście wspomniałem o uroczystości zasadzenia dębu pamięci. Mimo, że to już trzy kwartały minęły, postanowiłem tutaj napisać o tym szerzej.

Cytuję za oficjalną stroną Urzędy Gminy Kazimierza Wielka:

Dokładnie 69 lat temu radzieckie władze zadecydowały o rozstrzelaniu ponad 21 tysięcy polskich oficerów. Dnia 25 marca 2009 roku o godzinie 10.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej odprawiona została Msza Święta w intencji zamordowanych w Katyniu,Miednoje, Ostaszkowie i innych miejscach kaźni na Wschodzie oficerów Wojska Polskiego oraz Policji Państwowej. Wśród tych, którzy zgodnie z założeniem sowieckiego reżimu – mieli być na zawsze anonimowi znajdował się pochodzący z podkazimierskiego Odonowa porucznik Leon Postawka.

We mszy świętej – będącej inauguracją ważnego projektu edukacyjnego – uczestniczyło setki wiernych, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, reprezentacje kombatantów, szkół, uczniowie PGS w Kazimierzy Wielkiej oraz rodzina Postawków. „KATYŃ … ocalić od zapomnienia” – bo pod takim hasłem przebiega ta ogólnopolska akcja – polega na posadzeniu dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej. W parkach, na skwerach posadzone zostaną 21.473 Dęby Pamięci. Jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Posadzone w Kazimierzy Wielkiej drzewo służy uhonorowaniu pamięci porucznika Leona Postawki syna Bronisława, urodzonego 2 czerwca 1910 roku, zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD.

p1050347Po nabożeństwie uroczysty korowód udał się na plac szkolny kazimierskiego gimnazjum, gdzie – przy prawdziwie zimowej aurze – posadzona została sadzonka dębu, który odtąd będzie Dębem nakazującym … pamięć porucznika Postawki. Dąb – Symbol posadzony został przez Burmistrza Adama Bodziocha, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Magnesa, przedstawiciela rodziców i uczniów PGS w Kazimierzy Wielkiej oraz rodzinę zamordowanego. Poświęcono także tablicę upamiętniającą postać Leona Postawki.

Licznie zebrani świadkowie tej ważnej ceremonii udali się do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, by oddać się duchowej uczcie zgotowanej przez utalentowaną młodzież gimnazjalną pod kierunkiem Doroty Wojas i Moniki Anielskiej. Po przedstawieniu głos zabrał Burmistrz Adam Bodzioch. Nie kryjąc wzruszenia podzielił się swymi wspomnieniami i marzeniami o głośno wypowiadanej prawdzie o katyńskim mordzie. Przypomniał lata zniewolenia komunistycznego, które nauczyły nas pokory i cierpliwości, ale jednocześnie umacniały wiarę, że prawda zwycięży, że ofiara życia naszych bliskich nie zostanie zapomniana, wymazana z pamięci historycznej tak, jak tego chciał zbrodniczy system. Pamięć o ofiarach, będąca wyrazem szacunku, p1050287czci i wdzięczności wobec nich, nie jest i nie potrafi być pamięcią jedyną, wyselekcjonowaną – zaznaczył.Towarzyszy jej także pamięć obejmująca to, co pamięci nie godne: sprawców, dysydentów i wykonawców mordu. Pamięć nazywająca rzeczy po imieniu: zbrodnię – zbrodnią, bestialstwo – bestialstwem, odczłowieczenie – odczłowieczeniem i bezkarność – bezkarnością. Podziękował także i wyraził radość z powodu pamięci pielęgnowanej w młodych sercach. Było to ważne stwierdzenie, kierowane do publiczności, której dominantę stanowili przejęci i skoncentrowani uczniowie kazimierskiego gimnazjum. Wzruszający był także moment, w którym burmistrz Adam Bodzioch złożył uszanowanie potomkom tego, któremu drutem związano ręce i wyśmianego kładziono w płytkie groby (…). W uściskach dłoni było tego dnia więcej treści niż w najpiękniej wypowiedzianych słowach.

p1050267W ten mroźny dzień bezimienne, porośnięte lasem mogiły znajdujące się daleko od ojczystej ziemi – odziemi kazimierskiej, które miały być wykreślone z ludzkiej pamięci, które okryte zostały milczeniem i zasypane kłamstwem zostały odarte z tego kłamstwa, ocalone przed zapomnieniem.

Organizatorem uroczystości był Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej.

 

p1050319

 

Kilka miesięcy po tej uroczystości zaprosiliśmy sprawczynie – nauczycielki i licealistki – autorki najlepszego w Polsce opracowania o Zbrodni Katyńskiej i jej ofierze – Leonie Postawce. Na zdjęciu cała grupa przed dworem.

licealistki